Dzieci Śmieszne Dancing Video Watch Online

Dzieci tańczą: Watch wideo online

Tutaj możesz wideo z zabawnymi dancingowymi dziećmi online za darmo. W tej kategorii najlepsze filmy YouTube o tańce dla dzieci. Dzieci pokażą ci, jak mogą tańczyć. Te wspaniałe stworzenia są w stanie podnieść nastrój. A jednak dzieci są radością życia. Zawsze są z nimi fajnie. A jak dobre, że wiedzą, jak nas zadowolić ze swoimi antonami. Zadowolony z resztek rodziców. A teraz te dzieci pokazują nam swoje umiejętności w tańcu. Dobrze jest, że w dzieciństwie nie mają żadnych kompleksów, są otwarte na świat, nie mają nic do nieśmiały. Małe dzieci mają zabawny taniec, możesz oglądać tańce dla dzieci wideo online. Kolekcja z zabawnymi filmami YouTube, które lubisz. Dzieci przenoszą się do ciał, aby zaskoczyć dorosłych. I to dobrze, że pod ręką w autorach rolek aparat był. Aby uchwycić taki, który nie wszyscy się powiedzie, ale wtedy sprawa jest przypadek. Ciesz się, jakie są śmieszne rolki z tańczącymi dziećmi. Otrzymasz ładunek radości, zabawy, radości. I to jest biedne, które daje ci tę pozycję.

- W uwagach sieci społecznościowej była opinią, że wiodący dzieci przymusowe do nauki słów, które rozmawiali ze sceny. To prawda?

 äøøøååååååå --ûûûûøûøøøøèèèèèèèèèèèèèèèèèèè.

ÇäÜÜ Â ìæåååååòåòòòòòòòöüüüüüüüüüüüüåååååååîîüîîüüöngååånar.. .... ... Łatwy w użyciu îòëüüûååårìààò - òõ ò ò  Êààà àààààààà?

Ýòî - --îîîîîîîîîîâÃÃÃãààààà.à.. Áüüüüüü - òòò òòòàààààaàaààaàaàààààaàààaààaàa Íìååííîî îîåâ ûûûûûûûû ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû Ï ê ê ò òòò Öööööö ,, Öææææööööö - Ø Ø Ø Ø ø è ä ä ë ë ÷ Ø Ø ä Ë ë ÷ Øå. × Åà ûû  è èëàììì!

 òñññññööööööaàaàaààaàaîîîîîîîîî.

Ð ñëè èèèèèèèèèèèèøøøøåååå ññññññääîîîîî - - - - - - - - - - - - - ìò

Little Pony - Dancemix, Hip-hop, krajobraz krajobraz

÷ Åòûééååòò "òòòòòòààààààààààààààààààìììììììì

çÀààå çèèèèè àà.

ÕîÃlaàààààààààààààààààba.

Co - Lapeners.

÷ Åòûééååòò "òòòòòòààààààààààààààààààìììììììì

çÀë ìççèèè - ëààà

ÕîÃlaàààààààààààààààààba.

Ç çaãèèèèèèèèèèèèûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûöûûûûûöööööö.

÷ Åòûééååòò "òòòòòòààààààààààààààààààìììììììì

ÕîÃlaàààààààààààààààààba.

çÀàçèèèèèè -ëëëàààaâÂÂâååååå2020202020ãã

ÕîÃlaàààààààààààààààààba. Operacje okupsekcyjne - krajobraz

ÕÃ ÁÂÜ Ââ.

Äåòààààààaàaàaàaààaàaàaàaàaàèaàaàaààaèèèèèèèè ,.,,,,.

"Teraz Dance Evorybody"

÷ òéééééòòò "òòòòòüüüüüüüüüüüüååååöööööööööööööööööööüüüåååååèèèèëëëàëÂÂëâëëÿëÿÿÿÿÿÿÿâÿâÿÿÿââââÿëÿÿëëëëëëëëëëëëëëââââââëëâëëëëâëëëëëëââëëëëëâëëëëëëëëë

çÀààå çèèèèè àà.

ÕÃÀô ÂÂÂÂÂÂÂ

Ìèüüû - Sługus - Mieszanka tańca, krajobraz

çÀààå çèèèèè àà.

÷ òéééòòÒòòòòòòòüüàààààöööööööööööööööìååååååååååççèààààààààààààààààààààààààààààààààà

Ñìóððêêê - Éééåö - - --üüüüüüüüêêêêê,, Üüüü71 ,,,

÷ Åòûééååòò "òòòòòòààààààààààààààààààìììììììì

÷ Åòûééååòò "òòòòòòààààààààààààààààààìììììììì

Obliczanie 2019 roku.

÷ Åòûééååòò "òòòòòòààààààààààààààààààìììììììì

ÝêiààààààààààaààaààaàaàèàààûûûûûüààààûûÜÜÜÂÂÂÂ ÷ òòééééaòòòòòòòòòòüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüìon

÷ ê ê ê ê ê Ø Ø ò ò ò ò ò ð

÷ Åòûééååòò "òòòòòòààààààààààààààààààìììììììì

ÕîÃlaàààààààààààààààààba. çÀå èèèèè ëëàààá ñá     àà 201 2017.

Wyposażenie sprzętu Obniżenie sprzętu

"Połączyć"

ÝêiààààààààààaààaààaàaàèàààûûûûûüààààûûÜÜÜÂÂÂÂ ÷ òéééòòòòòòÒ „òòüåàååååååååååååöåìììììììììììåë nm òòòòòÒåòòòòòòòðòòðòòððÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÕÃðàaàaâÂââÂÂâÂÂâ'îî.

"Gummy Bear"

ÕîÃlaàààààààààààààààààba. ÷ ò éééòòòòòòòòòòòòüüüüüüüüüüüüüüüüòòòüüüüüüüüüüöööööööööüüüüüüüüööööööööììììååååååÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¼

ÕÃðàaàaâÂââÂÂâÂÂâ'îî.

"Połączyć"

ÕîÃlaàààààààààààààààààba. "Ãíèììè ññêêêêêêê"

÷ òééééòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòüüüüüüüüüråååååååååååååååååååååìììììììììììì òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòü # 201, 201, 201ÜÜ 201.

"Połączyć"

Õîãààààààaààààààààààààààààààààà "Íàøà ïîëëëåààà" ÷ òòééééòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòüüüüüüüüüüööööööroniaììåííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí "Áàááàèèèè" ÷ Åòûéééééòòòòòòòòòüüüüüüüüüüüüüüüüürååååååååååååååååèèèèèüüèèèèêêââüüüêêèêêêêâêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Çäñü - íà íà ì ñà ûûû Âûûû

ðàëüüûåååååååååää èõõõõõõ Åååååååûåûûûûûûûûûûûûûû.

Lily: - Nie, tylko mowa jest próbowana. Nie było prowadzenia do prób, przybyli tylko na strzelanie. Cała konwersacja na scenie była improwizowana, w tym słowa Aleksandra Oleshko w języku Mołdawskim. Nie zrobił żadnych oczywistych odnawiania po naszej stronie, choć za każdym razem, gdy zaczął ciepło z nami, z Mihai, Ionel.

Ø Øé éîòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûû.

Ì í ïûûûûûàaäaòaþþààààççççççåïïçççç....

Âå - òòòòÃéòüéééüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüòûòûò Á Áäùùéé ëüüüüüüaààààààààà Ñììîòò Öööåååââ Running ã'äüüüüüüüñaààà ã'ä äèííñ ïíññòòòáááððð. http://www.divadance.ru Projektanci: Zhuzha © 2005 przez Zhuzha W tej chwili para, niestety zerwała, ale dzieci nadal są przyjaciółmi w SOC. Sieci w VK znajdują się przed "najlepszymi przyjaciółmi". Powodem rozstania jest to, że rodzice Mihai chcieli, że para rywalizowała na poziomie zawodowym, rodzice Iioneli zorganizowali występy na wystawie. Cóż, coś innego jest oczywiście duże wydatki. Wywiad:

Link do pierwszej rolki Ionel i Michaia zostali wysłani do mnie, spojrzałem na sieć społecznościową. Więc wszystko zaczęło się od niego? Victoria: - Wysłałem też rolkę. Włączam - i nie mogę uwierzyć: to moja córka. Mowa ślubna była nowożeńcowym prezentem rodzinnym. Nieco wcześniej z tymi samymi numerami IONEL i Mihai występowali w Mini-Miss i Mini Moldova'2011, a także wygrali w swoich kategoriach. Na uroczystości łączy się dwa oddzielne pokoje, a następnie z tym samym, nieznacznie zmodyfikowanym i ulepszonym, taniec wykonywany na rundzie kwalifikacyjnym "minuty chwały". - Czy zdecydowałeś się na strzelanie od razu? Lily: - Wątpliwości, nie żart.

Victoria: - Nazywano dziennikarz jednego z edycji rosyjskich i zapytał, czy mogłaby dać nasz numer telefonu organizatorom konkursu. Zażądaliśmy oficjalnego zaproszenia. - Aw faktu, że dzieci będą radzić sobie i wytrzymać ładunek, nie było wątpliwości?

Lily: - W jakiś sposób wszystko poszło do swojego człowieka ... Ponadto nasze dzieci mają oszałamiające zdolność do przekształcenia na scenie, czuć się łatwo i łatwo czuć się publicznie, chociaż mogą się rozbić za kulisami i potrząsającą. My, rodzice, nie ma takiej zdolności. Pamiętam, podczas filmowania Aleksandra Oleshko poprosił Micah, czy się martwili, a chłopiec odpowiedział: "Jeszcze nie wiemy".

Victoria: - Prawdopodobnie martwiliśmy się więcej, oglądając je z pokoju "Czerwonego". Nie miałeś czasu na zrozumienie niczego: tutaj liderzy, hałas publiczności, obok czyichś wywiadów. Ogólnie rzecz biorąc, zawirowa, choć dobrze przemyślana. Co za Furyor wyprodukował nasze dzieci, dowiedzieliśmy się tylko wtedy, gdy spojrzałem na program telewizyjny.

Добавить комментарий