Kinderen grappig dansend video horloge online

Kinderen zijn dansen: online video kijken

Hier kunt u gratis video met grappige dansende kinderen online. In deze categorie, de beste video's die YouTube over kinder dansen. Kinderen zullen je laten zien hoe ze kunnen dansen. Deze prachtige wezens kunnen de stemming verhogen. En toch zijn kinderen de vreugde van het leven. Ze zijn altijd leuk bij hen. En hoe is goed dat ze weten hoe ze ons moeten plezieren met hun capriolen. We zijn blij met de rust van onze ouders. En nu laten deze kinderen ons hun capaciteiten in dansen. Het is goed dat ze in de kindertijd geen complexen hebben, ze staan ​​open voor de wereld, ze hebben niets te zijn verlegen. Kleine kinderen hebben leuke dansen, je kunt video-kinderdansen online bekijken. Collectie met grappige video's YouTube, die je leuk vindt. Kinderen gaan naar lichamen om volwassenen te verrassen. En het is goed dat de camera bij de hand in de auteurs van de rollen was. Om zo'n niet te vangen, slaagt, maar dan is het geval het geval. Geniet van welke grappige rollen met dansende kinderen er zijn. Je krijgt een toeslag van opgewektheid, plezier, vreugde. En dit is de armen die je deze rubriek geeft.

- In de opmerkingen van het sociale netwerk was het de mening dat de leidende geforceerde kinderen om de woorden te leren die ze van de scène spraken. Dit is waar?

 Äøøøåååå --ûûûûøèreèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèère

Çäüü A I ìæååååÒåòòòòòòòöüüüüüüüüüåååîîüîîîîüüîîîîîîîîîîîää. .Oo. .O ... .Óî ... Gemakkelijk te gebruiken î îòëüüûåååììààÒîâââ OOO õ aaaaaaaaaa Êààà ñâ àààà?

Ýòî - - - --âàñîÎÎÎÎÎÎÎÎÎâààààî ÁÜÜÜÜÜÜ ÂÂÂÂÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ òòò à àààààààààààààà Íìåîíîîî IIII ûûûûûûûûâââââââââ EAA ÷ ðååüüüüüüüüâ üöööööüüüüüüüüüüüüüüüüü óñööüäüäüüîîîîîüîüüüüäüää! Î! Î Ï ê ê í òòò ÖÖÖÖÖRÖÖæüææææà ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Ø Ø Ø Ø Ë Ë ÷ ØÅ. × ÅÃî ìû  è è èëàìì!

â òññññññöööööööààààààààààààààààîîîîîîî

Ð Ñëèèèèèèèèè røøøåååå ÑÑÑÑÑÑÑÄÄÅÎÎÎÎÎÎî --òòòòòòòò ÎÎîìì ììì

Kleine pony - dancemix, hip-hop, landschap landschap

÷ Åòûééååòò "òòòòòüàààààà Ööååååìììììììììììììì

ÇààÅ ÇÈÈÈÈÈE àà

ÕîÎààà ààààà.

Wat - losters

÷ Åòûééååòò "òòòòòüàààààà Ööååååìììììììììììììì

çàë ìçèèèère - ëàà

ÕîÎààà ààààà.

Ç Çòààààààààààààààÿÿèÿàÿàèÿÿööûûûûûûûûûûûûûûûûöûûûûööööööö

÷ Åòûééååòò "òòòòòüàààààà Ööååååìììììììììììììì

ÕîÎààà ààààà.

ÇààÇÈÈÈÈÈÈ -ËERààààÂÂÂAÅÅÅÅÅÅÅÅ2020

ÕîÎààà ààààà. Occustracturale operaties - Landschap ÕîÃààÃàÃàãàààèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

ÕÃÃ ë Ë ÁÂÜ ÂÂà.

ÄÅòàààííààààààààààààààààààèèèàèèàøààøø

"EvoryBody Dance nu"

÷ òÉÉÉÉòò "òòòòòòÜÜÜÜÜÜÜÅÅÅÅÅÅÜÜÜÜÜÜÅÅÅÅÅÅÜÜÜÜÜÅÅÅÅÖÅÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖISèìÅÅÅÅÅÅÅÅÅëìààËàààâââÿâëËëÿÿÿÿâââÿÿâââÿÿÿÿÿÿÿÿÿâÿÿÿÿÿëÿâÿÿÿÿÿëâÿÿÿÿÿÿëâÿÿÿÿÿÿÿâÿÿÿÿÿëâÿÿÿÿÿÿëâÿÿÿÿâëÿÿÿÿÿÿÿΩâÿÿÿÿÿÿëâÿÿÿÿÿÿ

ÇààÅ ÇÈÈÈÈÈE àà

ÕÃàô ÂÂëëÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂZE

Ìèüüíû - Minions - Dance Mix, Landlocked Landscape

ÇààÅ ÇÈÈÈÈÈE àà

÷ òéééòòÒòòòòòòòüüàààààöööööööööööööööìååååååååååççèààààààààààààààààààààààààààààààààà

Ñìóððêêê - éééåör - - --ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜêêêê, ÜÜÜÜÜÜÜêêê ,,,, òòÅêêêêÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

÷ Åòûééååòò "òòòòòüàààààà Ööååååìììììììììììììì

÷ Åòûééååòò "òòòòòüàààààà Ööååååìììììììììììììì

Berekening van 2019Ã.

÷ Åòûééååòò "òòòòòüàààààà Ööååååìììììììììììììì

Tiener ïààààààààààààààààààààààààûüüüüüüüeÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂLL ÷ òòéééòòòòòòòòòòüüüüüüüüåööåååååååììììììåååååååååååèèààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà

÷ ê ê ê ì ì Ø Ø ò ò ò ò ò ñ ñ ñ ý ý ý ýòüüéééé

÷ Åòûééååòò "òòòòòüàààààà Ööååååìììììììììììììì

ÕîÎààà ààààà. ÇàÅ Èèèè ëàààá ñá â ìàî 2017Ã.

Uitrusting apparatuur apparatuur verlaging

"Aansluiten"

Tiener ïààààààààààààààààààààààààûüüüüüüüeÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂLL ÷ òéééòòòòòòÒ "òòüåàååååååååååååöåìììììììììììåë å òòòòòÒåòòòòòòòðòòðòòððÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÕÃðàààààÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

"Gummybeer"

ÕîÎààà ààààà. ÷ Ò éééòòÒåòòòòòüüüüüüüüöööööööåööìììììåååååååååàëàààààààààÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÕÃðàààààÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

"Aansluiten"

ÕîÎààà ààààà. "Ãíèììè ññêêêêêê"

÷ òéééòòòòòòòòòòüüàååååååååååååìììììììììììììì òòòòòòòòòòòòòòòòòòüòòòòòòü 201üü 201A 201üü 201 .u

"Aansluiten"

ÕîÎààô õàççèààààààèàà. "Íàøà ïîëëë ÷ êà" ÷ òòéééòòòò "òòòòòòüüüüüüüööööåöåöìììììåååååååååíåêííííêíííàííêààààííííííààíííííííííàííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí "Áàááàèèèè" ÷ ÅÒûéééòòòòòòòòüüüüüüüååååöååååöåìììååååèèèèèèèüâèèèüèèêâêââââââââêâêââêüüêüâüüüüüü ÇÄÑÜ - Íà Íà ì Ñà Ñà ñû âû âèäòòò

ðàëüüüååååäää èõõõõõ ååååååååûåûûûûûûûûûûûûûûûû

Lily: - Nee, alleen de toespraak wordt gerepeteerd. Er waren geen leiding in repetities, ze kwamen alleen op fotograferen. Het hele gesprek op het podium was geïmproviseerd, inclusief de woorden van Alexander Oleshko in Moldavische taal. Hij deed geen voor de hand liggende vernieuwing aan onze kant, hoewel hij elke keer bij ons, met Mihai, ionel begon.

íà øéé Äîîòòòòòòòòòòòòòûòûûûûòòòò

Ì Í ÃûòòÑÑÄÄàòÄà þþÅÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÅÏÅÅÅÅÏÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÏS IÏÏESÏÏÏÏÏÏ.Ï.Ï.Ï.Ï.Ï.

Âñå, âû òòòòòüééééüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüóóòûòò  á á áäùùùé ëüüüüààààà Ñìììîòò ÖööååååÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂLAAR Running ãîäüüüüüüààëëààà ãîä Äèííñ ïíññòòòááááðððð. http://www.divadance.ru Designers: Zhuzha © 2005 door Zhuzha Op dit moment is het paar helaas uitgemaakt, maar kinderen blijven vrienden in SOC. Netwerken in VK bevinden zich voor de "beste vrienden". De reden voor de scheiding is dat de ouders van Mihai wilden dat het echtpaar op een professioneel niveau concurreerde, de ouders van iionella optredens in de show. Nou, iets anders is natuurlijk in grote uitgaven. Interview:

De link naar de allereerste roller Ionel en Michaia werden naar mij gestuurd, ik keek naar het sociale netwerk. Dus het begon allemaal met hem? Victoria: - Ik heb ook een roller gestuurd. Ik ga aan - en ik kan niet geloven: dit is mijn dochter. Bruiloftsaanspraak was een jonggehuwde familiegift. Een beetje eerder met dezelfde nummers Ionel en Mihai uitgevoerd bij Mini-Miss en Mini Moldova'2011, en allebei gewonnen in hun categorieën. Bij de viering werden twee afzonderlijke kamers gecombineerd en vervolgens met hetzelfde, enigszins gewijzigd en verbeterd, trad de dans uitgevoerd op de kwalificerende ronde "minuten van glorie". - Heb je meteen op de shoot besloten? Lily: - Twijfel, geen grapje.

Victoria: - Een journalist van een van de Russische edities werd genoemd en vroeg of ze ons telefoonnummer kon geven aan de organisatoren van de concurrentie. We eisten een officiële uitnodiging. - en in het feit dat kinderen de lading aankunnen en blijven staan, was er geen twijfel over?

Lily: - Op de een of andere manier ging alles naar zijn man ... Daarnaast hebben onze kinderen een prachtig vermogen om te worden getransformeerd op het podium, gemakkelijk en gemakkelijk te voelen in het openbaar, hoewel ze achter de schermen kunnen afbreken en schudden. Wij, ouders, er is geen dergelijk vermogen. Ik herinner me, tijdens het filmen Alexander Oleshko vroeg Micah, of ze zich zorgen maakten, en de jongen antwoordde: "We weten het nog niet."

Victoria: - Waarschijnlijk bezorgde we meer, kijkend naar ze vanuit de "rode" kamer. Je had geen tijd om iets te begrijpen: hier de leiders, het publiek-geluid daar, naast iemands interviews. In het algemeen, onrust, hoewel goed doordacht. Wat een Furyor onze kinderen produceerde, ontdekten we alleen toen ik naar de tv-programma keek.

Добавить комментарий