बच्चों मजेदार नृत्य वीडियो ऑनलाइन देखें

बच्चे नृत्य कर रहे हैं: वीडियो देखें ऑनलाइन

यहां आप मुफ्त में मजेदार नृत्य बच्चों के साथ वीडियो ऑनलाइन कर सकते हैं। इस श्रेणी में, बच्चों के नृत्यों के बारे में सबसे अच्छे वीडियो यूट्यूब। बच्चे आपको दिखाएंगे कि वे कैसे नृत्य कर सकते हैं। ये अद्भुत जीव मूड बढ़ाने में सक्षम हैं। और फिर भी, बच्चे जीवन की खुशी हैं। वे हमेशा उनके साथ मजेदार होते हैं। और यह कैसे अच्छा है कि वे जानते हैं कि कैसे हमें अपने एंटीक्स के साथ खुश करना है। हम अपने माता-पिता के साथ प्रसन्न हुए। और अब ये बच्चे हमें नृत्य में अपनी क्षमताओं को दिखाते हैं। यह अच्छा है कि बचपन में उनके पास कोई परिसर नहीं है, वे दुनिया के लिए खुले हैं, उनके पास शर्मीली होने के लिए कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चों को मजेदार नृत्य है, आप वीडियो बच्चों के नृत्य ऑनलाइन देख सकते हैं। मजेदार वीडियो यूट्यूब के साथ संग्रह, जिसे आप पसंद करते हैं। बच्चे वयस्कों को आश्चर्यचकित करने के लिए निकायों पर जाते हैं। और यह अच्छा है कि रोलर्स के लेखकों में हाथ में, कैमरा था। इस तरह से कैप्चर करने के लिए हर कोई सफल नहीं होता है, लेकिन फिर मामला मामला है। नृत्य बच्चों के साथ मजाकिया रोलर्स का आनंद लें। आपको हंसमुखता, मज़ा, खुशी का प्रभार प्राप्त होगा। और यह गरीब है जो आपको यह शीर्षक देता है।

- सोशल नेटवर्क की टिप्पणियों में यह राय थी कि अग्रणी बच्चे ने उन शब्दों को सीखने के लिए कहा जो उन्होंने दृश्य से बात की थी। यह सच है?

 äøøøååå --ûûûûøûøøøøèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

Çäüü â ì ìæååååòòòòòòòòòòòòòòòòüüüüüüüüååååüüüüüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîää। .Óó ... .óî ... उपयोग करने में आसान î îòîòüüüååååììàòîòîâââ òõõ òõõ õââââââââââââââââââ Êààà ñàààà?

Òîòî - - - âàîîîîîîîîîÃãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããana Áüüüü ññññññññòòòòòòòòò àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààar Ììåîíîîî îîîî ûûûûûûûûâââââââââââââââââââââââ ààå÷ ÷ ððåüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüäüäüäüäüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüäääüäääüüüüüüüüüüü Ï ê í òòò ööö,, öæææææöööööòòâââââââââââââââââââââââââââââââââ € ø ø ø è è è è ë ÷ ÷ ø øå। × åãî ìû â è è èëàìììì!

âòñññööööööààààààààààààààààààà

Ð ñèè èèèèèèèèèèèèèøøøåååå - - - îîî ìàìì ì ååååå

लिटिल टट्टू - डैंकेमिक्स, हिप-हॉप, लैंडस्केप लैंडस्केप

÷ åòûééååòò "òòòòòüààààà ööååååìììììììì

çààå çèèèèè àà

Õîãààààààààà।

क्या - लॉस्टर

÷ åòûééååòò "òòòòòüààààà ööååååìììììììì

çàë ìççèè - ëàà

õîãààààààààà।

Ç çòààããããàààààààààÿÿèÿàÿàèÿÿÿöûûûûûûûûûûûûûûûûûöûûûûûööööööö

÷ åòûééååòò "òòòòòüààààà ööååååìììììììì

õîãààààààààà।

çààçèèèèèëëëààààââââââââååååðååå2020Ã

Õîãààààààààà। Occupsectural ऑपरेशंस - लैंडस्केप õîããààãàãàãàààèèèèèèèèèèèèèèèè

Õãã ë áââ âüà।

Äòòààryàààààààààààààààààààààààààà èààààààààà

"Evorybody अब नृत्य"

÷ òééééòò "òòòòòòüüüüüüåååöååöööööööåååååààààààààààààÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

çààå çèèèèè àà

Õããàô ââââââââââââââââââââââââââââ

Ìèüüíû - minions - नृत्य मिश्रण, landlocked परिदृश्य

çààå çèèèèè àà

÷ òéééòòÒòòòòòòòüüàààààöööööööööööööööìååååååååååççèààààààààààààààààààààààààààààààààà

Ñìóððêêê - éééåö - - üüüüüüüüüêêêêê, üüüüüüêêêê ,,, òòåêêêêêåååååååååååå

÷ åòûééååòò "òòòòòüààààà ööååååìììììììì

÷ òûòûééååòò "òòòòòüààààà ööååååìììììììì

2019ã की गणना।

÷ åòûééååòò "òòòòòüààààà ööååååìììììììì

Ýêïààààààààààààààààààààààààààààûûâââââââââââ ÷ ÒòéééòòòòÒòòòòüüüüüüàüåöööååååöåììììåìååååååååååèèèààààààààààààààààààààààààààààààààààààà

÷ ê ê ì ì ø ø ò ò ò ò ò ñ ñ ñ ñ ý ý òüüüüéééé

÷ òûòûééååòò "òòòòòüààààà ööååååìììììììì

Õîãààààààààà। çàå èèèèè ëàààà á âììì 2017।

उपकरण उपकरण उपकरण कम करना

"जुडिये"

Ýêïààààààààààààààààààààààààààààûûâââââââââââ ÷ òéééòòòòòòòòòòòòòò "òòüååååååååååååååååååå å òòòòòòåòòòòòòòðòòðòòððÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÕãÃðààààâââââââââââââââââââââââ

"चिपचिपा भालू"

Õîãààààààààà। ÷ हे éééòòÒåòòòòòüüüüüüüüöööööööåööìììììåååååååååàëàààààààààÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÕãÃðààààâââââââââââââââââââââââ

"जुडिये"

Õîãààààààààà। "Ãììììè ñêêêêêêêê"

÷ òéééòòòòòòòòòòüüååååååååååååååìììììììììììììì òòòòòòòòòòòòòòòòòòüòòòòòòü 201 â 201 201â 201।

"जुडिये"

Õîãààô õàççèàààààààà। "Íàøà îîëëë ÷ ÷à" ÷ òòéééòòòò "òòòòòüüüüüüööööåööììììììììììììììììåååååíêíííííííííííêàààíííííííííííííí नहीं "Áàááàèèèè" ÷ òûòûéééòòòòòòòòòòòòòòòòüüüüüååååååååååååååååèèèèèèèèèèèèèêââââââââââââââââââââââââââââââââêüèèêâêâââââââââââââââââââââêüüêâüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Çäññü - íà íà ì ñà ñà ûû ûèòòòòòò

ððüüûûååååä õõõõõõõõ ååååååååûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû

लिली: - नहीं, केवल भाषण का अभ्यास किया जाता है। रिहर्सल में कोई अग्रणी नहीं थे, वे केवल शूटिंग पर आए थे। मोल्डवियन भाषा में अलेक्जेंडर ओलेश्को के शब्दों सहित मंच पर पूरी वार्तालाप अचूक था। उन्होंने हमारी तरफ से कोई स्पष्ट नवीनीकरण नहीं किया, हालांकि हर बार जब वह मिहाई, आयनेल के साथ हमारे साथ गर्मजोशी से शुरू हुआ।

íà øéé äîîòòòòòòòòòòòòûòûûûûòòò

Ì íûòññääòòòàþþçççççççåååççççï ïïïï ïï ïïï ïïï।

एना, Au òòòòòüéééüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüòÒûò Â â á á áùùèé ëüüüààà Ììîòòììîòò öööåååââââââââââââ Runging Ãîîüüüààëààà îîîîííñ ïíññòòòááááððð। http://www.divadance.ru डिजाइनर: झुझा द्वारा Zhuzha © 2005 फिलहाल, दुर्भाग्यवश, जोड़े टूट गए, लेकिन बच्चे एसओसी में दोस्त बने रहते हैं। वीके में नेटवर्क "बेस्ट फ्रेंड्स" के सामने स्थित हैं। बिदाई के कारण यह है कि मिहाई के माता-पिता चाहते थे कि जोड़े ने एक पेशेवर स्तर पर प्रतिस्पर्धा की, आईओनेला के माता-पिता ने शो में प्रदर्शन की व्यवस्था की। खैर, कुछ और खर्च में निश्चित रूप से है। साक्षात्कार:

पहले रोलर आयनेल और माइकिया के लिंक को मेरे पास भेजा गया था, मैंने सोशल नेटवर्क को देखा। तो यह सब उसके साथ शुरू हुआ? विक्टोरिया: - मैंने एक रोलर भी भेजा। मैं चालू करता हूं - और मैं विश्वास नहीं कर सकता: यह मेरी बेटी है। वेडिंग स्पीच एक नवविवाहित परिवार का उपहार था। एक ही संख्या में आईओनेल और मिहाई मिनी मिस और मिनी श्री मोल्दोवा '2011 में प्रदर्शन किया गया, और दोनों अपनी श्रेणियों में जीते। उत्सव में, दो अलग-अलग कमरे संयुक्त किए गए थे, और फिर उसी के साथ, थोड़ा संशोधित और सुधार हुआ, नृत्य क्वालीफाइंग राउंड "मिनटों की महिमा" पर किया गया। - क्या आपने एक बार में शूट पर फैसला किया था? लिली: - संदेह, इसका मजाक नहीं।

विक्टोरिया: - रूसी संस्करणों में से एक के एक पत्रकार को बुलाया गया था, और पूछा गया कि क्या वह प्रतियोगिता के आयोजकों को अपना फोन नंबर दे सकती है। हमने एक आधिकारिक निमंत्रण की मांग की। - और इस तथ्य में कि बच्चे भार का सामना करेंगे और खड़े होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं था?

लिली: - किसी भी तरह से सबकुछ अपने आदमी के पास गया ... इसके अलावा, हमारे बच्चों की मंच पर रूपांतरित होने की एक शानदार क्षमता है, सार्वजनिक रूप से महसूस करने के लिए आसानी से और आसानी से महसूस करें, हालांकि वे दृश्यों के पीछे तोड़ सकते हैं और हिला सकते हैं। हम, माता-पिता, ऐसी कोई क्षमता नहीं है। मुझे याद है, फिल्मांकन के दौरान अलेक्जेंडर ओलेश्को ने मीका से पूछा कि क्या वे चिंतित थे, और लड़के ने उत्तर दिया: "हम अभी तक नहीं जानते।"

विक्टोरिया: - शायद, हम उन्हें और अधिक चिंतित करते हैं, उन्हें "लाल" कमरे से देख रहे हैं। आपके पास कुछ भी समझने का समय नहीं था: यहां नेताओं, दर्शकों के शोर, किसी के साक्षात्कार के बगल में। सामान्य रूप से, उथल-पुथल, हालांकि अच्छी तरह से सोचा। एक फ्यूरोर ने हमारे बच्चों का उत्पादन किया, हमने केवल तभी पाया जब मैंने टीवी शो को देखा।

Добавить комментарий